3 Septembrie 2013

Din viață și din duh (3)

Cei ce au binecuvântarea unei sănă­tăţi bune şi care se pot înfrâna de la mân­care câteva săptămâni de-a rândul ajung într-o stare de fericire. Patimile sunt ali­nate. Un simţământ viu de pace şi prezen­ţa lui Dumnezeu însoţesc rugăciunea. Este o mare nefericire că astăzi suntem adesea lipsiţi de o astfel de tărie.... Citeste articolul

Cum să trăim ca să scăpăm de înşelare? Când, în starea dureroasă a întregii noastre fi­inţe – duh, minte, inimă şi trup – suferim pen­tru a nu săvârşi păcat, nu trebuie să credem că luăm parte la suferinţele lui Hristos. Singur Dumnezeu, în judecata Sa, poate socoti sufe­rinţele noastre ca participare la deşertarea Fiului Său Cel... Citeste articolul

4 Iunie 2013

Din viata si din duh

Nu putem ajunge la rugăciunea curată de­cât prin pocăinţă. Pocăindu-ne, curăţindu-ne adică de toată patima păcătoasă, devenim puţin câte puţin în stare a intra în dumnezeiasca lu­mină. Calea către cunoaşterea lui Dumnezeu tre­ce mai înainte de toate prin credinţă, prin dra­gostea lui Hristos şi prin pocăinţă. Dumnezeu să vă... Citeste articolul

Din viata si din duh (1)
1 Mai 2013

Din viata si din duh (1)

Nu putem ajunge la rugăciunea curată decât prin pocăinţă. Pocăindu-ne, curăţindu-ne adică de toată patima păcătoasă, devenim puţin câte puţin în stare a intra în dumnezeiasca lumină.

Calea către cunoașterea lui Dumnezeu trece mai nainte de toate prin credinţă, prin dragostea lui Hristos și prin pocăinţă. Dumnezeu să vă dăruiască tuturor duhul pocăinţei. Plângeţi-vă greșalele, plângeţi pentru ca inima voastră să nu se usuce. Lucrul de cea mai neapărată trebuinţă este ca în toată vremea să păstrăm simţământul... Citeste articolul

Din viață și din Duh
1 Aprilie 2013

Din viață și din Duh

Nu putem dobândi în noi chipul lui Hristos decât dacă suntem cu adevărat uniţi, precum Hristos o cerea ucenicilor Săi: iubiţi‑vă unul pe altul, ca să cunoască lumea că sunteţi ai lui Hristos.   „Viaţa celorlalţi preţuieşte pentru mine mai mult decât eu însumi, decât propria viaţă.” Când veţi ajunge să înţelegeţi aceasta nu vor mai... Citeste articolul

Ultimele stiri
actualizate de doua ori pe saptamana

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni