Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
Adaugat la: 26 Martie 2023 Ora: 15:14

Rugăciunea episcopului

De nu am apă, am lacrimile şi, câtă vreme spăl cu ele picioarele Tale, o, de m-aş curăţi pe mine însumi! Ce‑aş putea face ca să zici şi despre mine: „Iertate îi sânt păcatele cele multe, pentru că mult a iubit” (Lc 7, 47)? Mărturisesc că eu sânt mai datornic şi mai mult mi s-a dăruit mie, ca unul ce din larma certurilor din forum şi din grozăvia slujirii obşteşti sânt chemat la preoţie. Şi pentru aceasta mă tem să nu fiu aflat nemulţumitor dacă aş iubi mai puţin, ca unul căruia i s-a dăruit mai mult.

Păzeşte, Doamne, darul Tău, ai grijă de darul ce l-ai dat celui ce fugea de el! Căci eu ştiam că nu eram vrednic să fiu numit episcop pentru că mă închinasem acestui veac. Dar „prin darul Tău sunt ceea ce sunt şi încă sunt cel mai mic” dintre episcopi (I Cor 15, 9-10) iar după vrednicie şi cel mai de jos. Dar pentru că şi eu am luat asupră-mi oarece osteneală pentru Sfântă Biserica Ta, păzeşte această roadă, ca să nu îngădui să piară, preot fiind, pe cel pe care, pierdut fiind, l-ai chemat la preoţie. Şi mai presus dă-ne să ştim a pătimi din adâncul sufletului împreună cu cei păcătoşi. Iar aceasta este cea mai înaltă faptă bună. Ci, ori de câte ori e vădit păcatul vreunuia ce-a căzut, dă-mi să pătimesc împreună cu el, şi să nu-l mustru cu trufie, ci să-l jelesc şi să-l plâng! Şi plângând pe altul, să mă plâng pe mine însumi, zicând: „mai dreaptă este Tamara decât mine” (Fac  38, 26).

 

Sfântul Ambrozie al Mediolanului,
Despre pocăinţă. Împotriva novaţienilor, PL 16, 431

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni