Apare cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Mitropolit Iosif

Cauta in site
3 Ianuarie 2020

File de Pateric

Avva Antonie, șezând odată în deşert, a fost cuprins de acedie și de o mare întunecare de gânduri. Și zicea către Dumnezeu: „Doamne, vreau sa mă mântuiesc și nu mă lasă gândurile. Ce voi face în necazul meu? Cum mă voi mântui?”. Și ridicându‑se, a ieșit afară și a văzut pe cineva ca pe sine șezând și lucrând, apoi sculându‑se de la lucru și rugându‑se, apoi iarăși șezând și împletind funia, apoi iarăși sculându‑se la rugăciune. Acesta era un înger al Domnului, trimis spre îndreptarea şi încredințarea lui Antonie. Şi l‑a auzit pe înger zicându‑i: „Fă așa și te vei mântui.”. Iar el, auzind aceasta, s‑a umplut de multă bucurie și îndrăzneală; și făcând așa, se mântuia.

Zis‑a avva Antonie: „Părinții cei de demult, când mergeau în pustie, întâi se vindecau pe ei înșiși și după aia, făcându‑se doctori aleși, vindecau și pe alții. Iar noi, ieșind din lume, mai înainte de a ne vindeca pe noi înșine începem a vindeca pe alții. Și întorcându‑se boala asupra noastră se fac nouă cele de pe urmă mai... Citeste articolul

3 Septembrie 2019

Sfântul Siluan Athonitul

Tu spui: Eu am multe suferințe. Dar eu îți voi spune, sau, mai bine‑zis, Însuși Domnul grăiește: Smerește‑te, și vei vedea că nefericirile tale se vor preface în odihnă, încât însuți te vei minuna și vei zice: Oare de ce înainte atâta mă chinuiam și mă mâhneam? Dar acum te bucuri, căci te‑ai smerit și a venit harul lui Dumnezeu; acum, și de ai ședea singur în sărăcie, bucuria nu te‑ar părăsi, căci în suflet ai pacea de care Domnul zicea: „Pacea Mea dau vouă.” Astfel, fiecărui suflet smerit Domnul îi dă pacea. 

Sufletului mândru Domnul nu i se arată. Sufletul mândru, și de ar învăța toate cărțile, niciodată nu va cunoaște pe Domnul, căci cu mândria sa nu dă loc în sine harului Duhului Sfânt, iar Dumnezeu se cunoaște numai în Duhul Sfânt.  Nu este ceva mai bun decât a viețui în smerenie și iubire; atunci în suflet va fi o mare pace și nu se... Citeste articolul

10 Martie 2019

File de Pateric (martie 2019)

L‑au întrebat iar frații pe avva Agathon: ce virtute este, părinte, dintre toate felurile de trai, cea mai ostenitoare?  – Să mă iertați, dar cred că nu e mai mare osteneală decât să te rogi lui Dumnezeu. Totdeauna când vrea omul să se roage, vrăjmașii vreau să‑l abată; căci știu că nimic altceva nu‑i împiedică decât rugăciunea către Dumnezeu. Și orice fel de trai ar avea omul, dacă stăruie în el, dobândește odihna; dar rugăciunea este luptă până la cea de pe urmă suflare. 

Tot el spunea: un om iute la mânie, chiar de ar învia morți, nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu. A spus avva Agathon: să‑mi fie cineva oricât de drag, dacă știu că mă trage în păcat, mă despart de el. A spus avva Ioan Colobos: dacă vrea un împărat să ia o cetate dușmană, întâi stăpânește apa și hrana, și astfel dușmanii, pierind de... Citeste articolul

3 Ianuarie 2019

File de Pateric

Anul îţi va merge bine nu când vei sta beat în ziua cea dintâi a lui, ci când, atât în ziua cea dintâi, cât şi în cea de pe urmă, şi în fiecare zi, vei face fapte plăcute lui Dumnezeu. Aşadar, dacă voieşti să ai vreun folos de la Anul Nou, mulţumeşte acum că a trecut un an, mulţumeşte Domnului că El te-a adus până aici, frânge inima ta, numără zilele vieţii tale şi zi către tine însuţi: „Zilele aleargă şi trec, numărul anilor se împlineşte, eu am si săvârşit o mare parte din cale, dar ce bine am făcut? Oare nu mă voi duce de aici deşert şi gol de toată dreptatea? Judecata este înaintea uşii, viaţa mea merge spre bătrâneţe.”. 

Tu nu ai avere, dar ai frica lui Dumnezeu, care este mai preţioasă decât toate comorile, o comoară netrecătoare, neschimbătoare, nesecată. Priveşte cerul, cerul cerurilor, pământul, marea, aerul, speciile dobitoacelor, feluritele plante şi tot neamul omenesc. Priveşte îngerii, arhanghelii şi stăpâniile cele de sus. Toate acestea sunt proprietatea Domnului. Robul unui Domn atât de bogat... Citeste articolul

3 Decembrie 2018

Apoftegme. Nașterea Domnului

Cine nu se va minuna de pogorământul Domnului? Sus slobod, și jos scris în condici! Sus Fiu, și jos rob! Sus Împărat, și jos năimit! Sus bogat, și jos sărac! Sus închinat, și jos numărat între birnici (plătitori de biruri)! Sus având scaun dumnezeiesc, și jos odihnindu‑se în peștera sărăcăcioasă! Sus, sânul cel necuprins și părintesc, și jos, un loc hrănitor de dobitoace și o peșteră! Sus, lucruri mari, și jos, scutece mici: Cel ce dezleagă păcatele Se înfașă, Cel ce hrănește e hrănit, Cel necuprins Se vede Prunc, Cel ce sloboade izvoare Se împrumută de la sâni, Cel ce le poartă pe toate Se lasă purtat în chip netâlcuit, Cel ce pretutindenea este, nefiind scris împrejur într‑un loc, se scrie împrejur. (…)

Nu fără rost s‑a făcut nașterea Domnului din Fecioară; nu fără rost S‑a înfășat în scutece; nu fără rost suge sânul; nu fără rost S‑a culcat în iesle; nu fără rost este chemat la înscrierea lui August împăratul. Toate sunt pentru ceva, și către ceva, și cu închipuire. Hristos Se naște din Fecioara ca să‑l îndrepte pe Adam cel întâi... Citeste articolul

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni