Adaugat la: 12 Noiembrie 2012 Ora: 15:14

Congresu NEPSIS 2012

Familia creştină în zilele noastre: relaţia dintre soţi, creşterea şi educarea copiilor, rolul familiei în comunitate şi în societatea contemporană

Cea mai importantă activitate organizată de către Nepsis este Congresul anual la nivel de Mitropolie, care reuneşte tineri, membri ai Frăţiilor Nepsis din toată Mitropolia. După cum s‑a hotărât în 2009, la Paris, de către Sinodul Mitropolitan, Congresul este organizat în fiecare an în altă ţară, participanţii având astfel şansa să cunoască atât specificul fiecărei comunităţi locale în parte, cât şi istoria ţărilor şi oraşelor în care se desfăşoară Congresul. 

Congresu NEPSIS 2012

În perioada 29‑30 septembrie 2012, la Londra s‑au desfăşurat lucrările Congresului Internaţional al Frăţiei tinerilor ortodocşi NEPSIS din întreaga Mitropolie Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale. Congresul a fost organizat de filiala NEPSIS din Marea Britanie şi a fost găzduit de Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, care, în colaborare cu Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”, au oferit ospitalitate celor aproximativ 300 de participanţi din eparhiile Mitropoliei. Lucrările au fost conduse de doi ierarhi ai Sinodului Mitropolitan, Preasfinţitul Siluan, Episcop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Italiei, şi Preasfinţitul Ignatie, Episcop Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei. Invitatul special al tinerilor neptici la acest congres a fost Părintele Vasile Gavrilă, preot la Biserica Rusă din Bucureşti, care a conferenţiat pe tema Congresului.

În deschiderea cuvântului său, Părintele Vasile Gavrilă a catalogat întâlnirea tinerilor NEPSIS drept o „liturghie” în accepţiunea dată acestui cuvânt de Părintele Dumitru Stăniloae, de lucrare a lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Prezentarea s‑a bazat pe experienţa familială şi duhovnicească a Pr. Gavrilă, care a încercat să surprindă frumuseţea familiei şi a vieţii, şi s‑a dorit a fi o provocare la discuţii ulterioare. Vom încerca în cele ce urmează să surprindem aspectele mai importante ale expunerii Părintelui Vasile, ca şi nivelul academic al materialului prezentat.

Omul zilelor noastre, confruntat cu o profundă criză de identitate, trebuie să‑L cunoască şi să‑L studieze pe Hristos pentru a înţelege care este taina sa în univers. Spre deosebire de ştiinţă, cunoaşterea creştină se face prin credinţă, debutând şi progresând prin pocăinţă (metanoia) şi smerenie. Cunoaşterea raportată la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne descoperă faptul că omul are o constituţie hristologică, fiind atât persoană, cât şi natură, singura creatură cu vocaţia îndumnezeirii. În virtutea constituţiei sale hristologice, ne spune Părintele Vasile, omul este atras, îndrăgostit de Cel de a Cărui vedere se bucură pentru a‑şi împlini menirea (recăpătarea asemănării cu Dumnezeu), interpretând astfel cuvintele Sf. Grigorie de Nyssa: „Vederea lui Dumnezeu este hrană sufletului” şi „Devenim ceea ce privim”. 

Părintele Gavrilă socoteşte că minunea săvârşită de Domnul Hristos la Nunta din Cana Galileii marchează începutul restaurării omului, bărbat şi femeie, care sunt unul prin iubire, însă dezbinaţi de păcat. La nunta din Cana, Hristos Dumnezeu i‑a asumat pe cei doi (deveniţi mire şi mireasă) în iubirea Lui pentru a le reda unitatea iniţială şi pentru a‑i readuce în faţa lui Dumnezeu schimbându‑le firea, ce fusese alterată prin păcat. Firea umană a fost transfigurată, natura umană s‑a deschis spre a vedea slava lui Dumnezeu, iar lumea a făcut loc relaţiei lui Dumnezeu cu omul, de vreme ce omul este îmbrăţişat în iubirea lui Dumnezeu prin întruparea Fiului. Părintele Vasile surprinde aici motivul ridicării Căsătoriei la rangul de Taină: „Unirea bărbatului cu femeia [...] este transfigurată şi devine taină fiindcă este asumată de Dumnezeu, primită în taina lui Dumnezeu cu omul, fiind creată după chipul unirii spirituale dintre Hristos şi Biserică şi menită să atingă această stare înaltă, posibilă doar în Hristos”.

Arătând că în Hristos bărbatul şi femeia trăiesc după legile firii reînnoite, Părintele Gavrilă a prezentat ca mărturie un pasaj din Epistola către Diognet despre viaţa creştinilor din primele veacuri, observând că natura umană şi scopul existenţei şi‑au recăpătat firescul pus de Creator prin dragostea şi firea lor transfigurate: „Locuiesc în ţările în care s‑au născut, dar ca străini. Iau parte la toate ca cetăţeni, dar pe toate le rabdă ca străini. Orice ţară străină le e patrie şi orice patrie le e ţară străină. Se căsătoresc ca toţi oamenii şi nasc copii, dar nu aruncă pe cei născuţi. Întind masă comună, dar nu şi patul. Sunt în trup, dar nu trăiesc după trup. Faţa lor, privirea lor este aţintită către Dumnezeu şi împărăţia Lui”. Prin restaurarea naturii umane în Hristos este restaurată şi unirea dintre bărbat şi femeie, adică familia. Nunta/Cununia ca act liturgic şi realitate eclezială îşi are obârşia în Hristos şi în Biserică, iar finalitatea în Împărăţia lui Dumnezeu. Părintele Vasile consideră că familia, ca taină a iubirii dintre două persoane, nu poate fi exclusă de la perspectiva îndumnezeirii şi că toate aspectele vieţii de familie dobândesc noi dimensiuni în Hristos şi în Biserică.

În accepţiunea Părinţilor Bisericii, a reamintit Părintele Gavrilă, iubirea dintre bărbat şi femeie reprezintă manifestarea puterii iubitoare izvorâte din unica putere de iubire a lui Dumnezeu. Astfel, familia creştină, celulă vie a Trupului lui Hristos, se naşte, creşte şi se desăvârşeşte în Biserică, acolo unde domneşte legea iubirii şi unde străluceşte adevărul absolut – Hristos.

În ce priveşte viaţa conjugală, Părintele Vasile a arătat că scopul căsătoriei este desăvârşirea bărbatului şi a femeii în Împărăţia lui Dumnezeu, iar cel al unirii conjugale îl reprezintă unirea în iubire a celor doi şi naşterea de prunci. Astfel, cu privire la porunca divină „Creşteţi şi vă înmulţiţi, umpleţi pământul şi‑l stăpâniţi”, Sfinţi Părinţi precum Sf. Vasile cel Mare sau Sf. Grigorie de Nyssa vorbesc de o creştere duhovnicească şi desăvârşire, ca prim scop al unirii celor doi şi în strânsă legătură cu înmulţirea. Canoanele Sinodului local din Gangra (340) vin în sprijinul căsătoriei prin condamnarea şi anatemizarea celor care defăimează căsătoria şi femeia căsătorită şi care discriminează pe preoţii căsătoriţi care slujesc la altar. Înţelepciunea patristică arată prin Sf. Simeon Noul Teolog că ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu este viaţa trăită pentru şi după voia lui Dumnezeu, adică curăţia inimii. Însăşi rânduiala liturgică a Tainei Cununiei exprimă adevărul divin că unirea dintre mire şi mireasă este o mare taină în Hristos şi în Biserică, icoană şi stare la care sunt chemaţi cei ce se cunună. Aici Părintele Vasile a subliniat cele două obiective ale Tainei Cununiei, care se împletesc armonios în acelaşi plan divin: unirea întru desăvârşire a mirilor în Hristos şi binecuvântarea lor cu naştere de prunci. Mai mult decât atât, prin împărtăşirea mirilor, Hristos începe să trăiască în ei făcându‑i un singur trup, o singură inimă şi o singură voinţă, adică omul plenar şi unitar în Dumnezeu.

În partea finală a discursului său, Părintele Vasile a abordat aspecte importante ale vieţii conjugale a familiei creştine, precum şi implicaţiile de ordin teologic şi practic care provin din acestea:

cei ce s‑au botezat în Hristos trebuie să‑şi trăiască viaţa nouă în Hristos prin feciorie, credincioşie, dragoste curată şi jertfelnică, adică inimă curată;
fidelitatea conjugală asigură celor doi unitatea şi fericirea amândurora în împărăţia veşnică. Infidelitatea distruge unitatea familiei, fiind asimilată morţii spirituale şi trădării lui Dumnezeu;
naşterea pruncilor este o binecuvântare cerească, bucurie în cer şi pe pământ, afirmarea vieţii şi biruinţa asupra morţii;
naşterea şi nenaşterea de prunci trebuie primite ca expresie a voinţei dumnezeieşti. Cei ce nu pot da naştere trebuie să‑şi asume crucea respectivă fără a încerca eludarea voii divine prin ingineria genetică;
libertinajul sexual, contracepţia, avortul, desfrânarea, inseminarea artificială, fertilizarea in vitro rămân în afara vieţii în Hristos şi cauzează căderea familiei creştine din starea de viaţă binecuvântată şi sfinţită;
naşterea, creşterea şi formarea copilului sunt o prioritate atât social‑umană, cât şi spiritual‑duhovnicească. Creşterea şi formarea copiilor au şi o dimensiune eshatologică, întrucât părinţii îi cresc şi desăvârşesc sub harul proniei divine pentru împărăţia eternă;
criza duhovnicească a societăţii actuale stă la baza crizei familiale, vizibilă prin individualismul şi autismul familial, cât şi prin carierismul exagerat. Criza familială, socială şi economică poate fi rezolvată doar printr‑o revoluţie lăuntrică de restaurare şi reinstaurare a firii umane – metanoia –, de înnoire a minţii şi de întoarcere în casa lui Dumnezeu.

După încheierea cuvântului său, Părintele Vasile Gavrilă s‑a bucurat de critica apreciativă şi constructivă a celor doi ierarhi prezenţi şi a primit de la participanţi numeroase întrebări referitoare la viaţa de familie, cărora le‑a oferit răspunsuri pertinente bazate pe propria experienţă familială şi pastorală. 

Pe durata întregului Congres, cei doi distinşi ierarhi, Preasfinţitul Siluan şi Preasfinţitul Ignatie, au moderat dialogul cu tinerii NEPSIS prin intervenţii pline de inspiraţie, care au pus în lumină perspectiva spirituală a unirii dintre bărbat şi femeie prin căsătorie. Experienţa duhovnicească a acestei întâlniri a fost accentuată prin participarea tinerilor la cele două slujbe arhiereşti, Vecernia şi Sfânta Liturghie, la care participanţii s‑au alăturat în rugăciune membrilor comunităţii ortodoxe din Londra. Agapele creştine care au înfrumuseţat pauzele dintre sesiuni şi vizitarea obiectivelor turistice ale capitalei britanice au fost tot atâtea ocazii prin care tinerii neptici din cuprinsul Mitropoliei s‑au cunoscut şi au încheiat prietenii. La sfârşit, Preasfinţitul Siluan a făcut ultimele comentarii pe marginea dezbaterilor şi a încheiat lucrările Congresului NEPSIS 2012, pe care l‑a declarat un real succes. 

Pr. Eugen Darie, Londra

Congresu NEPSIS 2012

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Publicatia Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale

Site-ul www.apostolia.eu este finanţat de GUVERNUL ROMÂNIEI - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Conținutul acestui website nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni

Departamentul pentru rom창nii de pretutindeni